Vi utför!
Som namnet anger, utför vi ALLA mekaniska arbeten, allt från underhåll och reparationer till egen tillverkning.
Detta är ett exempel på jobb vi utfört, plattformen som man ser mitt på pannväggen.
Medger åtkomst för att kunna byta sprängbleck.