Ett av de större jobb vi utfört är att byta kylare på mesaugnen vid Skoghalls bruk
Montering av nytt cisterntak     
Byte av kylare på Mesaugnen
Fasning av stödring för tillbakahållning av tegel, med en belastning av 300 ton.
Lastningen av den nya kylaren i Gdansk, för båttransport till Karlstad. Resan gick över Öresund och via Göta älv.
Kylaren på plats i Skoghall, med monterad brännartunnel.
Demontering av den gamla kylaren.
Här lyfter man ur den gamla kylaren som vägde 48 ton.
Här sänker 500 ton:s kranen ned den gamla kylaren på marken.
Den nya kylaren lyfts på plats, och monteringen kan snart påbörjas.
Kranen hade motvikter motsvarande 160 ton monterade på kranhytten.
Väl nere monteras kylaren fast mot ugnsröret.
Omborrning för montage av "hajtänder"
Påbörjad gjutning av "hajtänder" och stödring.
Här ses "hajtänderna" färdigmonterade, i bakgrunden ser man "dörrarna" som finns mitt i brännartunneln.
Svetsning av stödringen, vilket är ett av många licensarbeten.